E-poodi www.livin.ee külastades, seda kasutades või sinna sisse logides kinnitate, et olete lugenud ja nõustute käesolevate e-poe www.livin.ee kasutustingimustega (edaspidi – tingimused).

Käesolevates tingimustes tähendab müüja piiratud vastutusega äriühingut Bio Sala (UAB Bio Sala), registrikood: 301608656, juriidiline aadress: P. Lukšio tn. 32, Vilnius, Leedu (edaspidi meie) ja ostja füüsilist või juriidilist isikut, kes ostab e-poes www.livin.ee müüdavat kaupa (edaspidi teie).

   • Küpsisepoliitika ja privaatsuspoliitika on nende ostutingimuste lahutamatu ja oluline osa.
   • Need tingimused on siduvad müüjale, ostjale ja kõigile e-poe www.livin.ee külastajatele. Juhtudel, kui e-poe www.livin.ee külastaja ei nõustu nende tingimustega (sh küpsise- ja/või privaatsuspoliitikaga), ei ole e-poe www.livin.ee külastajal õigust kasutada ja/või ta ei saa kasutada www.livin.ee e-poodi.
   • Jätame endale õiguse muuta ostutingimusi ilma ette teatamata.
   • Me ei saa garanteerida, et e-poe www.livin.ee toimimine on katkematu, ilma vigade ja häireteta, ning jätame endale õiguse ilma ette teatamata peatada, lõpetada või muuta e-poe www.livin.ee tegevust (tervikuna või osaliselt). Me ei vastuta www.livin.ee e-poe mistahes tõrgete, vigade või vale toimimise eest.
   • Te ei tohi segada www.livin.ee internetilehe toimimist. Eriti rangelt on keelatud proovida mööda minna www.livin.ee või mis tahes arvutisüsteemi, serveri, ruuteri või muu internetti ühendatud seadme turvameetmetest, proovida seda matkida, häkkida või muul moel selle tegevust takistada. Me ei saa garanteerida ega garanteeri, et mis tahes veebipoodi www.livin.ee paigutatud sisu ei sisalda viirusi ja/või muud kahjulike või hävitavate omadustega koodi. Teie vastutate piisavate meetmete ja viiruskontrollide (sh viirusetõrje ja muude turvameetmete) kasutamise eest, et konkreetsed andmete sisestamise ja väljastamise turvalisuse ja usaldusväärsuse nõuded oleksid täidetud.

Mõisted:

E-pood – müüja loodud veebisait ja andmebaas, kus Ostja esitab tellimusi.
Ostukorv (Minu ostukorv) – ostja valitud kaubad, mille eest pole www.livin.ee e-poes tasutud.
Tellimus − www.livin.ee ostja valitud ja tasutud kaupade komplekt.
Registreeritud ostja – ostja, kes on täitnud ja esitanud registreerimisvormi, mis on kättesaadav aadressil www.livin.ee.
Registreerimata ostja – ehk külaline, kes ei ole täitnud ja esitanud registreerimisvormi, mis on kättesaadav aadressil www.livin.ee.
Kauba hinna garantiiperiood – ajavahemik, milleni Müüja garanteerib, et Kauba hind ei muutu, kui Tellimus selle aja jooksul tasutakse.
Tühistamisvorm – vorm, mille saate täita ostulepingust taganemise õiguse kasutamiseks.
Privaatsuspoliitika – teave teie isikuandmete töötlemise kohta seoses meie pakutavate teenustega.
Küpsisepoliitika – teabefail, mis saadetakse teie arvutisse või muusse seadmesse (nt mobiiltelefoni) internetilehe külastamisel ja salvestatakse teie brauserisse.
Kuller – müüja valitud äripartner, kes toimetab müüja nimel ostja poolt tasutud kauba kohale.
 
1.     Üldmõisted

   1.1.    Ostja tellib ja müüja kohustub tarnima toidu-, kosmeetika- ja majapidamistarbeid, edaspidi kaubad, mille nimed, koostise, hinnad, koguse ja väärtuse on ostja tellimuse vormistamisel kokku leppinud ja mis on arvel märgitud.
   1.2.    Igal isikul on õigus www.livin.ee e-poest oste sooritada – nii registreeritud kui registreerimata ostjatel, nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel.
   1.3.    Leping müüja ja ostja vahel jõustub siis, kui ostja valib www.livin.ee e-poest kauba, nõustub e-poe ostutingimustega ja klõpsab nupul „Osta“.
   1.4.    Ostjal ei ole õigust osta www.livin.ee e-poes pakutavaid kaupu, kui ta ei ole ostutingimustega tutvunud või ei nõustu nendega.
   1.5.    Ostja kohustub kauba tellima ja vastu võtma ning tasuma tellimuse hinna vastavalt lepingule. Kaupa tarnitakse ainult www.livin.ee e-poes määratud territooriumidele.

2.    Isikuandmete registreerimine ja töötlemine

     2.1.    Müüja kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust ning tagama nende turvalisuse ja kasutamise vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja infoühiskonna teenuste seaduse nõuetele. Teavet võib anda kolmandatele isikutele ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.
     2.2.    Müüja kohustub töötlema käesolevas lepingus sätestatud isikuandmeid, säilitada neid ainult selleks otstarbeks, milleks need on ette nähtud, ja ainult sellises ulatuses, mis on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas teenuse täiustamise eesmärgil ja reklaammaterjali saatmiseks. Müüjal on õigus edastada ostja isikuandmeid koostööpartneritele ja andmetöötlusettevõtetele. Kogutud teavet võidakse kasutada strateegilistel ja turunduslikel eesmärkidel.
   2.3.    Registreeritud ostjaks saamiseks peate täitma registreerimisvormi, mille leiate aadressilt www.livin.ee, ja nõustuma ostutingimustega.
   2.4.    Registreerimisvormi täites esitab ostja järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-post, linn / küla, tänav / talu nimi, maja nr / hoone, korteri nr, sihtnumber.
   2.5.    Nõustudes veebipoe www.livin.ee ostutingimustega nõustub ostja, et esitatud isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
      2.5.1.    Ostjale teabe edastamiseks,
      2.5.2.    Ostja identifitseerimiseks,
    2.5.3.    Kauba müügiks,
      2.5.4.    Tellimuse tarnimiseks,
      2.5.5.    E-poe kvaliteedi parandamiseks,
      2.5.6.    Turu-uuringuteks.
   2.6.    Ostja vastutab registreerimisel esitatud andmete õigsuse, samuti www.livin.ee e-poes kasutaja registreerimisandmetega tehtud toimingute eest ning ebaõige teabe, sealhulgas, kuid mitte ainult, vale tarneaadressi või mobiiltelefoni numbri esitamise tagajärgede eest.
  2.7.    Ostja vastutab kõigi registreerimisel esitatud andmete turvalisuse eest ja müüja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud ostjale, kui ostja on registreerimisandmeid hooletult käsitsenud ja selle tulemusena on need andmed kolmandatele isikutele kättesaadavaks saanud või neid on väärkasutatud.
  2.8.    Ostja peab müüjale otsekohe teatama, kui kolmas isik võib manipuleerida ostja registreerimisandmetega, samuti juhul, kui ostja kahtlustab, et tema registreerimisandmed on saanud kättesaadavaks kolmandatele isikutele.
   2.9.    Müüjal on õigus blokeerida ostja juurdepääs e-poele, kui ta leiab, et kolmandad isikud tegutsevad ostja nimel pahatahtlikult. Müüja teavitab ostjat juurdepääsu blokeerimisest.
   2.10.    Ostja, kes on registreerimata ning esitab tellimuse www.livin.ee e-poes ja märgib ära nõutud teabe, nõustub tingimustega ja tema esitatud isikuandmete töötlemisega ulatuses, mis on vajalik tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks, st
      2.10.1.    Ostja andmed, kaupade müük ja tarne, ostja identifitseerimine – eesnimi, perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-post, linn / küla, tänava / talu nimi, maja nr / plokk, korteri nr, sihtnumber.
    2.11.    Registreeritud ostjal on igal ajal õigus www.livin.ee e-poes oma registreeringut uuendada, muuta, täiendada või kustutada.
   2.12.    Registreeritud ostja loob kasutajaprofiili, parooli ja tal on õigus kasutada www.livin.ee e-poe eripakkumisi. Registreeritud ostja vastutab oma juurdepääsuandmete turvalise säilitamise eest ja selle eest, et neid ei avaldataks kolmandatele isikutele.

3.    Kaupade hinnad

   3.1.    Kaupade hinnad www.livin.ee e-poes on märgitud eurodes vastavalt kehtivate õigusaktidega kehtestatud korrale. Hinna sisse on arvestatud kehtivates õigusaktides sätestatud käibemaks (KM).
   3.2.    Tarnekulud ei ole hinna sisse arvestatud. Kauba tarnehinda näidatakse tellimuse vormistamise ajal eraldi.
   3.3.    www.livin.ee e-poes märgitud kauba hinnad võivad erineda LIVIN füüsiliste kaupluste kaupade hindadest.
   3.4.    Kaupa müüakse ostjale kauba ostmise ajal kehtivate hindadega.
   3.5.    Müüjal on õigus muuta kauba hindu ette teatamata.

4.    Kaupade kättesaadavus

   4.1.    Kui mõni toodetest ei ole enne tellimuse väljasaatmist kättesaadav, tagastatakse ostjale toote eest tasutud raha.
   4.2.    Kui enne tellimuse väljasaatmist selgub, et mõnda toodet on ebapiisavas koguses, siis tarnitakse toode eelisjärjekorras ostjatele, kes esimesena tellimuse esitasid. Ostjatele, kellele ei ole võimalik toodet saata, tagastatakse toote eest tasutud raha.

5.    Tellimuse esitamine

   5.1.    Tellimus esitatakse, klõpsates jaotises „Minu ostukorv“ nuppu „OSTA“. Ostja peab täitma kauba ostuprotsessi etapid, esitades ja kontrollides igal sammul küsitud teavet, samuti veendudes ostukorvi pandud kauba õigsuses ja koguses.
   5.2.    Pärast nupu „OSTA“ klõpsamist pakutakse teile võimalust registreeritud ostja profiilile sisse logida ja ost lõpetada, või siis osta valitud kaup registreerimata ostjana, esitades kogu vajaliku teabe.
   5.3.    Kui registreeritud ostja on juba oma profiilile sisse loginud, tuleb kauba ostmiseks vajalikud puuduvad andmed lisada.
   5.4.    Tellimuse vormistamisel tuleb valida tarneviis.
   5.5.    Kui ostjal on küsimusi või probleeme seoses tellimuste esitamisega või muude www.livin.ee e-poes tehtavate tegevustega, peab ostja võtma ühendust klienditeeninduse osakonnaga.

6.    Tellimuse eest tasumine

   6.1.    E-poes on tellimuse eest tasumiseks kolm võimalust:
     6.1.1.    internetipangandus
      6.1.2.    Maksekaart
    6.1.3.    Lisaks ülaltoodud makseviisidele saab kauba eest tasuda kauba kohaletoimetamisel.
   6.2.    Ostu kinnitav dokument või teade tarne kohta saadetakse tellimisvormis esitatud e-posti aadressile.

7.     Tellimuse täitmine

   7.1.    www.livin.ee e-poes esitatud tellimusi töödeldakse tööpäeviti kell 9.00-17.00.
   7.2.    Registreeritud ostjad saavad oma profiilil oma tellimuse olekut vaadata ja saada teavitusi e-kirja teel. Registreerimata ostjad saavad e-kirja teel teavituse tellimuse täitmise oleku kohta. 
7.3.  Valides valiku kohaletoimetamiseks välipakiautomaatidele kõrge või madala temperatuuriga peab ostja hindama kiiret kättetoimetamist automaadist. Kui ostjal ei ole võimalik saadetist kiiresti kätte saada, soovitame valida kullerteenuse või siseruumides asuvate pakiautomaatide kohaletoimetamise.
Ostja vastutab selle eest, millise kohaletoimetamise meetodi ta valib kõrge või madala temperatuuri korral. UAB Bio Sala ei võta endale vastutust kahjustuste eest, mis on tekkinud välisõhu temperatuurikõikumiste tõttu.

8.    Kaupade tarne ja vastuvõtmine

   8.1.    Kaup tarnitakse Ostja määratud aadressile Eesti Vabariigi territooriumil, mille Ostja peab enne iga tellimuse esitamist ära märkima.
   8.2.    Kaupa tarnitakse ainult tööpäevadel. Müüja saadab kauba välja samal tööpäeval, tellimus toimetatakse kohale 2-5 tööpäeva jooksul.
   8.3.    Müüjal on õigus muuta kauba tarneaega, teavitades sellest eelnevalt ostjat.
   8.4.    Tarne eest tuleb tasuda tarnetasu. Tarnetasu sõltub valitud tarneviisist.
   8.5.    Kui klient valib tellimuse kättesaamise mõnes iseteenindusega pakiautomaadis, saab klient tellimuse üleandmise päeval informatiivse SMS-sõnumi pakiautomaadi ukse avamise koodiga.
   8.6.    Kui klient valib tellimuse kättetoimetamise kulleriga kliendi määratud aadressile, võtab kuller kauba üleandmise päeval kliendiga ühendust, et teavitada klienti kauba kättetoimetamise ajast.
   8.7.    Kauba kättesaamisel peab ostja isikusamasuse tuvastamiseks esitama isikut tõendava dokumendi (passi või isikutunnistuse).
   8.8.    Kui kauba tarnimine ostjale ei ole võimalik ostjast sõltuvate asjaolude tõttu (ostja esitas vale aadressi ja/või mobiiltelefoni numbri, ostjat ei leitud määratud aadressilt, ostjaga ei saa ühendust võtta, esitatud aadressile ei ole võimalik pääseda jne.), ei tarnita kaupa uuesti (välja arvatud juhul, kui ostja leppis enne kulleri saabumist kulleriga kokku tarne järgmisel päeval, muutmata algset tarneaadressi) ja kauba ost võidakse tühistada. Sel juhul võtab müüja ostjaga ühendust, et leida lahendus:
      8.8.1.    Müüja võib tellimuse tühistada, tagastades kauba eest tasutud summa, kuid mitte tagastades kauba tarne eest tasutud summat.
      8.8.2.    Müüja võib tellimuse uuesti tarnida.  Korduva tarne eest tuleb tasuda lisatasu.
   8.9.    Ostja peab kauba kättesaamisel veenduma, et tarnitud kaup vastab tellimuses olevale kaubale.
   8.10.    Kui ostja märkab saadud tellimuses mingeid kahjustusi või mittevastavusi, peab ta sellest viivitamatult müüjat teavitama. Kui saadetise toimetab kohale kuller, tuleb mittevastavusest teatada ka kullerile.

9.    Taganemisõigus. Kauba vahetamine ja tagastamine

   9.1.    Vastavalt EL-i Kaugmüügi direktiivile (97/7) võib füüsilisest isikust ostja kasutada lepingust taganemise õigust ja ühepoolselt lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättetoimetamise kuupäevast. Ostja ei või kasutada lepingust taganemise õigust, kui: tarnitakse kaup, mida selle olemuselt ei saa tagastada või mis on kiiresti riknev või tarbitav toit või jook, või kui ostetud kosmeetika, kodukeemia või hügieenitoodete pakendid on avatud või tooteid on kasutatud.
   9.2.    Ostja vastutab selle eest, et toote väärtus, kvaliteet ja ohutus ei väheneks. Vastasel korral on müüjal õigus keelduda ostjale tarnitud kauba lepingu lõpetamise võimaldamist.
   9.3.    Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks peab ostja 14 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest täitma kontaktivormi, mis on kättesaadav www.livin.ee lehel, ning esitama vormis küsitud teabe, või siis võtma ühendust klienditeeninduse spetsialistiga. Loobumise taotluse võib esitada:
     9.3.1.    E-posti teel: [email protected]
     9.3.2.     Postiga, kulleriga või isikliku kohaletoimetamisega müüja kontorisse Leedus: P. Lukšio g.32, LT-08222 Vilnius
   9.4.    Toode tuleb esitada koos täidetud vormiga.
   9.5.    Pärast lepingust taganemise õiguse kasutamist katab ostja kauba www.livin.ee-le tagastamise kulud.
   9.6.    Ostjal võib kasutada lepingust taganemise õigust seoses kõigi ühe ostu ajal ostetud kaupadega ning saada tagasi kauba eest tasutud hind ja tarnehind. Samuti võib kasutada lepingust taganemise õigust seoses osade ühe ostu ajal ostetud kaupadega ja saada tagasi kauba eest, mille osas on lepingust taganetud, tasutud hind.
   9.7.    Kui tagastatakse kampaaniahinnaga toode, makstakse selle eest tagasi hind, millega see osteti.
   9.8.    Müüjal on õigus keelduda kauba vastu võtmisest, ostjale lepingust taganemise õiguse andmisest ning kauba eest tasutud raha tagastamisest, kui müüja leiab tagastataval kaubal kahjustusi (eemaldatud ja/või rikutud etiketid, kahjustatud kaitsekiled jne) ja/või kasutamise tunnuseid.
   9.9.    Kauba eest tasutud summa tagastamine juhtudel, kui ostja kasutab lepingust taganemise õigust, toimub kehtivate õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras.

10.    Müüja õigused ja kohustused

   10.1.    Müüja kohustub osutama Teenust vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele, kvaliteetselt, järgides teenusepakkuja kutsealale kehtestatud standardeid, kriteeriume ja eetikanorme.
   10.2.    Müüjal on õigus teenuse osutamiseks kasutada oma töötajaid või alltöövõtjaid.
   10.3.    Müüja kohustub lepingu täitma ja kauba ostjale tarnima vastavalt lepingu tingimustele ja tellimuses näidatud komplektsuses.
   10.4.    Müüja ei saa garanteerida, et tellimus tarnitakse ilma vigadeta.
  10.5.    Kui müüja ei suuda täita tingimusi (tähtaeg, summa, kvaliteet jne), teavitab ta sellest ostjat õigeaegselt, võttes ühendust ostja näidatud telefoninumbril või e-posti aadressil, ja võib teha ettepaneku reegleid või tingimusi muuta. Lahendus leitakse vastavalt olukorrale, mõlema poole kokkuleppel.

Lepinguosalised kohustuvad lahendama kõik erimeelsused ja vaidlused, mis võivad lepinguosaliste vahel lepingu rakendamisel tekkida, vastastikuste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõuta, arutatakse vaidluseid Leedu Vabariigi kohtutes.

Küpsiste poliitika

Teavitame, et e-poe www.livin.ee külastamisel salvestatakse Sinu arvutisse järgmised küpsised. Neid kasutatakse teabe edastamiseks elektroonilise sidevõrgu kaudu. Kõik need küpsised on võimalik kustutada või blokeerida, muutes oma küpsiste seadeid, kuid sel juhul ei tööta mõned veebisaidi funktsioonid. Nõustudes www.livin.ee tingimustega nõustute, et ülaltoodud teave salvestatakse Teie arvutisse või muusse seadmesse.

E-poe www.livin.ee kasutatavate küpsiste kirjeldused:

 

Kuidas oma küpsiste seadeid muuta?

Teatud küpsiseid saate igal ajal aktsepteerida või tagasi lükata, muutes oma küpsiste seadeid.

Kui Te ei soovi, et Teie arvutisse või muusse seadmesse salvestataks küpsiseid, saate küpsiste seadetes valida, et saaksite enne küpsiste salvestamist teavituse. Samuti saate seadistada oma brauseri nii, et see keelduks korraga mõnedest või kõigist küpsistest. Küpsised, mis on juba Teie arvutisse või muusse seadmesse salvestatud, saate alati kustutada.

E-poe www.livin.ee küpsiste seadeid saad muuta siin:

Cookie Settings

Teie küpsiste abil kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse, Eesti Vabariigi elektroonilise side seaduse ja muude isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele rakendame turvameetmeid tagamaks, et Teie isikuandmeid ei avalikustata ja neid ei kasutata ebaseaduslikult.

Veebisaidil www.livin.ee avaldatud informatsiooni kopeerimine ja avaldamine ilma UAB Bio Sala kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

See veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele. UAB Bio Sala ei vastuta nende veebisaitide sisu eest.

leaf
Telli uudiskiri ning saa järgmiselt tellimuselt 10% soodustust