Meie, UAB Bio Sala, hoolitseme Sinu andmete turvalisuse eest. Hindame oma klientide usaldust ja pühendume täielikult isikuandmete kaitsmisele ja vastutustundlikule töötlemisele.

Andmete esitamine veebipoes
Tellimuse vormistamisel peab esitama täpseid ja õigeid andmeid. Meil on õigus konto registreerimine või tellimus tühistada, või piirata juurdepääs veebipoele, kui esitatud andmed on ebatäpseid, valed või eksitavaid. Palume oma klientidel olla hoolsad ja vajadusel oma andmeid värskendada.

Austame oma klientide õigust privaatsusele. UAB Bio Sala kasutab isikuandmeid tellimuste töötlemiseks, kaupade kohaletoimetamiseks või tellimusega seotud probleemide lahendamiseks. Lisaks teiste Leedu Vabariigi ja EL-i lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks. Tellimuse vormistamisel on vajalik sisestada järgmised andmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, elukoha aadress, tarneaadress (kui soovid kaupa vastu võtta teisel aadressil), telefoninumber, makseteave, ettevõtte andmed (kui soovid tellida ettevõttena).

Kooskõlas Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega võib UAB Bio Sala kasutada kliendi isikuandmeid otseturunduse (uudiskirjade saatmise) eesmärgil, sealhulgas profileeritud otseturunduse jaoks. Otseturundussõnumeid tohib kliendile saata ainult siis, kui viimane on avaldanud nõusolekut otseturundussõnumite saamiseks või kui klient on varem ostnud UAB Bio Sala poolt pakutavaid kaupu ja/või teenuseid (Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 69 lõige 2). Otseturundussõnumeid võib saata mitu korda nädalas.

Otseturunduse (kaasa arvatud profiili koostamise) eesmärgil võidakse töödelda järgmisi kliendi poolt esitatud isikuandmeid - nimi, perekonnanimi, linn. Lisaks nendele andmetele töödeldakse kliendi nõusolekul otseturunduse sõnumite saatmiseks ka järgmisi andmeid: kuupäev a) otseturunduse nõusoleku saamise kuupäev, b) kui nõusolek tühistatati/see aegus, IP-aadress, kust nõusolek saadi, vastuvõtu korral nõusoleku saamise viis (nt sisestades uudiskirja tellimisvormi e-posti aadressi).

Kui klient aktiveerib profileeritud otseturundussõnumid, saadetakse uudiskirju ka kliendi ostukorviajaloo põhjal. Selle aluseks on kliendi poolt e-poes tehtud tellimuste ajalugu ja ostetud tooted.

Isikliku teabe esitamisega annate ka loa, et ülalnimetatud andmed, mis on vajalikud otseturundusteadete edastamiseks, edastatakse andmetöötlejale UAB MailerLite (nende privaatsuseeskirjad on esitatud siin>).

Otseturunduse eesmärgil kogutud andmeid töödeldakse 6 (kuus) kuud alates nõusoleku saamise kuupäevast. Kui nimetatud perioodi jooksul avatakse vähemalt üks ettevõtte poolt kliendile saadetud otseturundussõnumitest, käsitleb ettevõte seda kui kliendi huvi uudiskirjade vastu, ning tähtaega pikendatakse automaatselt sama pikaks perioodiks.

Igal juhul saad alati hõlpsasti tühistada nõusoleku uudiskirjade saamiseks. Tühistamiseks klõpsa lingil „Lõpeta uudiskirja tellimine” ühes saadud uudiskirjadest või teavita meid tühistamissoovist e-kirjaga aadressil [email protected]

Pärast nõusoleku tühistamist säilitab UAB Bio Sala kogutud isikuandmeid (kuid otseturundussõnumeid ei saadeta) 3 aastat, vastavalt tsiviilkoodeksi artiklile 1.125. lg 8 lühendatud kahjunõuete aegumistähtajast.

Jätame endale õiguse kasutada mitte-isikustatud andmeid ehk kliendi poolt ostetud kaupadega seotud andmeid statistilistel eesmärkidel. Selline statistika kogumine ei võimalda meil klienti otseselt ega kaudselt tuvastada.

Valikuvabadus
Klient otsustab, millist teavet avalikustada. Kui klient otsustab oma andmeid mitte avaldada, kaotab ta võimaluse kasutada veebilehe www.livin.ee mõnda osa. Kliendid, kes otsustavad tasuta infolehti mitte tellida, ei pruugi saada teavet allahindluste ja muu olulise teabe kohta.

Turvalisus
Ettevõte kasutab erinevaid meetmeid kliendi isikuandmete kaitsmiseks, rakendades selleks seaduses sätestatud organisatsioonilisi ja tehnilisi andmeturbemeetmeid. Isikuandmeid töödeldakse turvaliste vahenditega, mis kaitsevad andmeid volitamata hävitamise, avalikustamise või muu õigusvastase tegevuse eest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele
Ettevõte ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhtudel ja seadusega kehtestatud korras, nagu kohtud, kohtutäiturid, õiguskaitseasutused, Riiklik Maksuinspektsioon või teistele õigustatud huviga kolmandatele osapooltele. Kliendi kontaktandmeid võidakse edastada meie partneritele, kes pakuvad tellimuse täitmisega seotud kaupu või teenuseid, näiteks transpordi- või makseteenuseid.

Teave alaealiste kohta
Soovitame vanematel ja eestkostjatel õpetada oma lapsi kasutama oma isikuandmeid veebis hoolikalt ja vastutustundlikult. Alaealised ei tohiks oma isikuandmeid veebilehel esitada ilma vanemate või hooldajate nõusolekuta. E-poe teenuseid võivad kasutada kõik töövõimelised füüsilised isikud, kes on täisealised (alates 18-aastased). Lisaks alaealised vanuses 14 kuni 18 aastat, kui neil on vanemate, lapsendajate või eestkostja(te) nõusolek. Seda välja arvatud juhtudel kui selline isik töötab või saab stipendiumi.

Lingid teistele veebilehtedele
Need privaatsussätted kehtivad veebilehel www.livin.ee. Koduleht võib sisaldada linke veebisaitidele, mida need privaatsusreeglid ei kata. Meie veebilehelt lahkudes loe läbi teiste veebilehtede, mis võivad Sinu isiklikku teavet kasutada, privaatsuseeskirjad.

Kliendi õigused
Andmesubjektina on kliendil õigus:
• olla informeeritud oma isikuandmete töötlemisest;
• saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid oleme kogunud, mis eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid edastatud ja esitatud on (vähemalt viimase aasta jooksul);
• nõuda kõigil juhtudel (mitte ainult siis, kui andmeid töödeldakse valesti) oma isikuandmete parandamist, hävitamist või nende töötlemise peatamist;
• mitte anda nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks.

Neid õigusi rakendatakse vastavalt EL’i isikuandmete kaitse määrusele, Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusele ja isikuandmete töötleja poolt kinnitatud isikuandmete töötlemise eeskirjades kehtestatud korrale, pöördudes vastutava töötleja poole ja esitades isikut tõendava dokumendi. Kui klient pöördub seoses isikuandmete töötlemisega UAB Bio Sala poole, vastab UAB Bio Sala sellele päringule hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates päringu saamise kuupäevast. Kui teil on nende privaatsuseeskirjade kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel [email protected].

Privaatsuseeskirjade muutmine
Jätame endale õiguse muuta privaatsuseeskirju täielikult või osaliselt, teavitades sellest veebilehe kaudu. Kui klient veebipoe pakutavaid teenuseid pärast nende eeskirjade muutmist kasutab, siis loetakse, et ta on tingimuste muutmisega nõustunud. Kõigist privaatsuseeskirjade muudatustest teavitatakse kliente ja meie külastajaid otse veebilehel ja vajadusel ka muudes kohtades.

Isikuandmete töötlemine
Konto registreerimisel või ostu sooritamisel nõustub klient, et esitatud isiklikke andmeid töödeldakse vastavalt nendele privaatsussätetele.

Küpsised
Logides sisse e-poe www.livin.ee kontosse, salvestatakse kliendi arvutisse järgmised küpsised. Nende eesmärgiks on erineva teabe edastamine ja kogumine elektrooniliste kanalite kaudu. Kõiki alljärgnevaid küpsiseid saab oma brauseri seadetes kustutada või blokeerida, kuid sel juhul võib veebileht või selle osad lõpetada korrektse töötamise. Www.livin.ee e-poe tingimustega nõustudes nõustud ka sellega, et küpsised salvestatakse Sinu arvutisse või muusse kasutatavasse seadmesse.

Mis on küpsis? See on väike infofail, mis saadetakse ja talletatakse Sinu arvutisse või muusse seadmesse (näiteks mobiiltelefoni), kui külastad konkreetset veebilehte. Küpsis saadetakse Sinu arvutisse või muusse seadmesse andmete salvestamiseks ja selleks, et küpsise salvestamise eest vastutav ettevõte andmeid taastada ja uuendada saaks.

Veebipoes www.livin.ee kasutatavate küpsiste kirjeldused:

Küpsis

Nimi

Andmetöötluse eesmärk

Loomise hetk

Kehtivusaeg

Kogutavad andmed

Täiendav teave

Külastuse sessiooniküpsis

SESS07

441cca0c5d

7f04c3a1f9

461c658bef

Küpsis on loodud selleks, et kasutaja ei peaks igal e-poe külastusel enda kontosse sisse logima. Salvestatakse ainult siis, kui kasutaja märgib valiku „Jäta mind meelde“

Märkides valiku „Jäta mind meelde“

Kehtib 5 päeva

Andmeid ei koguta

-

Ajutine muutuja

has_js

Vajalik saidi toimimiseks. Võimalikud väärtused: 0 või 1

E-poodi sisenedes

Seansi lõpuni

Andmeid ei koguta

-

Google Analyticsi küpsised _utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmv
Küpsiseid kasutatakse reklaamiandjate tuvastamiseks, kasutaja teekonna jälgimiseks veebilehel ning muuks sarnaseks tegevuseks, mis on vajalik veebisaidi korrektseks toimimiseks. Küpsised teatavad, millist domeeni mõõdetakse, eristavad unikaalseid kasutajaid, jätavad meelde kasutaja eelnevate külastuste arvu, määravad seansi alguse ja lõpu, määravad, millisest allikast kasutaja lehele jõudis. E-poodi sisenedes Kuni 2 aastat Küpsis salvestab andmeid kasutaja teekonna ja külastuste kohta anonüümselt - seda teavet ei saa seostada konkreetse kasutajaga. Meie veebilehel on Google Analytics üles seatud nii, et see kustutab kasutaja IP-aadressi viimased kaheksa numbrit. Sel viisil ei kogu ei UAB Bio Sala ega Google teavet, mis võimaldaks kasutajat tuvastada.


Kuidas ma saan oma küpsiste sätteid muuta?
Brauseri seadeid muutes saab igal ajal küpsiste vastuvõtmisest keelduda või keelduda ainult teatud küpsistest, näiteks kolmandate osapoolte küpsistest.
Kui Sa ei soovi, et küpsised Sinu seadmesse talletatakse, saad selle keelata vastavas brauseri seadistuses. Lisaks saad keelduda küpsiste vastuvõtmisest vastava märguande kuvamise ajal. Bbrauserit on võimalik seadistada ka nii, et see keelab korraga kõik või mõned küpsised. Samuti saab kustutada juba seadmesse talletatud küpsised. Pane tähele, et sel juhul tuleb iga kasutatava brauseri ja seadme sätted eraldi seadistada.
Igal brauseril on sätete, sh küpsiste blokeerimiseks või kohandamiseks erinev meetod. Vajadusel kasuta brauseri abifunktsiooni.

Küpsiste abil kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt EL’i isikuandmete kaitse määrusele, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele, Leedu Vabariigi elektroonilise sideseadusele ja muudele isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele. Vastavalt juriidilistele nõuetele rakendame isikuandmete loata avaldamise ja nende ebaseadusliku kasutamise vältimiseks turvameetmeid.

Lõppsätted
Neid privaatsustingimusi reguleerivad EL’i isikuandmete kaitse määrus ja Leedu Vabariigi seadus. Kõik erimeelsused nende sätete rakendamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused vastavalt EL’i isikuandmete kaitse määrusele ja Leedu Vabariigi seadustele. Kui sul on nende privaatsuseeskirjade kohta küsimusi, võta meiega ühendust e-posti teel [email protected].

Veebilehel www.livin.ee pakutavat teavet on keelatud kopeerida ja avaldada ilma UAB Bio Sala kirjaliku nõusolekuta.

Livin.ee veebisait sisaldab linke teistele veebilehtedele. UAB Bio Sala ei vastuta nendel linkidel sisalduva teabe sisu eest.

Viimane värskendus: 2019-12-05

leaf
Telli uudiskiri ning saa järgmiselt tellimuselt 10% soodustust